Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6    >


Absolute waarde

De absolute waarde van een reëel getal is de grootte daarvan, en schrijf je als

x |   of als   Abs (x)

 


Uitleg

Het geeft aan hoever het getal van nul af ligt. Er is dus geen teken of richting.

 


Voorbeeld 1

Je kunt | 2 − 7 | bereken als | −5 | en de afstand daarvan tot 0 is 5. Daarom krijg je

| 2 − 7 |  × 2 = 10

 


Deutsch   English   Español   Français   中文