Maeckes logo

<    1    >


Algemeenheden

Vaste regels (of stellingen) die niet bewezen kunnen worden heten algemeenheden. In het boek Elementen van Euclides zijn vijf algemeenheden beschreven.

 


Moderne tekst

De vijf algemeenheden zijn:

  1. 

Dingen die aan een ander ding gelijk zijn, zijn ook aan elkaar gelijk.

  2.

Als men aan gelijke dingen gelijke dingen toevoegt, zijn de totalen ook gelijk.

  3.

Als men van gelijke dingen gelijke dingen afneemt, zijn de resten ook gelijk.

  4.

Dingen die met elkaar overeenkomen zijn gelijk.

  5.

Het geheel is groter dan het deel.

 


Deutsch   English   Español   Français