Maeckes logo

<    1    >


Arbeid

De hoeveelheid arbeid W is een vorm van energie-uitwisseling door een systeem aan zijn omgeving. Ze wordt uitgedrukt in joules.

 


Uitleg

 

 


Extra informatie

De eerste succesvolle theorie van de thermodynamica werd ontwikkeld door Sadi Carnot.

 


Deutsch   English   Español   Français