Maeckes logo

<    1      2      3    >


Axioma

In de wiskunde worden vaste regels (of stellingen) die niet bewezen kunnen worden axioma's genoemd.

 


Uitleg

Het gaat daarbij vaak om zaken die zo vanzelfsprekend zijn dat er geen twijfel kan bestaan over de juistheid. Omdat het een puur theoretische benadering is gaan we er hier niet verder op in. Er zijn ook nog postulaten, dat zijn beweringen, die soms heftig omstreden zijn.

Het is een bijzonder interessante materie voor wetenschappers, maar niets voor jan met de pet.

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands