Maeckes logo

<    1    >


Bose-Einstein statistiek

Door condensatie van bosonen kan de ruimte een lagere energie krijgen. Het is de overgang van een systeem van bosonen naar zijn grondtoestand.

 


Uitleg

Het is gebleken dat rond het absolute nulpunt (0 °K) zo genaamde Bose-Einstein-condensatie optreedt waardoor permanent magnetisme ontstaat. Daarbij vormen zich atoombindingen met een waarschijnlijkheid van

HH = 1/3
TT = 1/3
HT = 1/3

Hebben we hier nu een voorbeeld waar de wiskunde ons in de steek laat?

Nee dus. Je kunt de kansdefinitie van Laplace niet zomaar op alle natuurverschijnselen toepassen. Het gaat om een empirische theorie, want om het precies te weten moet je een oneindig aantal metingen uitvoeren, en die allemaal onder exact dezelfde condities. Dat is nu eenmaal onmogelijk.

Kansberekeningen zijn een soort toekomstvoorspellingen. En de toekomst kun je niet voorspellen, ook niet met wiskunde.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文