Maeckes logo

<    1    >


Boson

Bosonen zijn subatomaire deeltjes met een heeltallige spin, zoals 0, 1, 2 die vallen onder de Bose-Einstein statistiek.

 


Elementaire deeltjes

De bosonen uit het standaardmodel brengen drie fundamentele natuurkrachten over: de sterke kernkracht, de zwakke kernkracht en de elektromagnetische kracht. De zwaartekracht wordt buiten beschouwing gelaten.

B O S O N E N
IJ k b o s o n e n Scalar
boson
Tensor
boson
ɣ
foton
H
Higgs
G
graviton
g
gluon
Z
Z0 boson
W
W+ boson
W
W boson

 


Samengestelde deeltjes

Mesonen bestaan uit quarks en behoren daarom tot de hadronen. Zij hebben een heeltallige spin en zijn dus bosonen. Zij zijn gevoelig voor de sterke kracht.

B O S O N E N
M e s o n e n
π+
pion
π
pion
π0
pion
K
kaon

K
negatief
kaon
KL
K-lang

KS
K-kort

···

 


Extra informatie

De naam boson komt van de Indiase natuurkundige Satyendra Nath Bose, die uitzonderlijke bijdragen aan de quantummechanica heeft geleverd.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文