Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6    >


Coëfficiënt

Een coëfficiënt geeft een constante waarde aan in een product met een variabele. Vaak is het een factor of een parameter. Ze worden meestal aangeduid met letters die aan het begin van het alfabet voorkomen, zoals abc. In zijn eenvoudigste vorm krijg je de term

a · xn

 


Voorbeeld 1

In de polynoom met de variabele x zijn a0a1a2, ... , an de coëfficiënten van de opvolgende termen

 


Voorbeeld 2

In het binomium met de variabelen a en b zijn de coëfficiënten combinaties. Zij heten hier binomiaalcoëfficiënten.

 


Voorbeeld 3

In de coëfficiënten regel is u een functie van de variabele x, en is de coëfficiënt c een constante

 


Voorbeeld 4

In een rechte lijn is m de richtingscoëfficiënt, die de stijging aangeeft

y = mx + n

 


Extra informatie

De Franse wislundige François Viète introduceerde het woord coëfficient in 1592.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文