Maeckes logo

<    1    >


Complexe getallen optellen

Twee complexe getallen tellen op als vectoren.

 


Uitleg

Complexe getallen hebben geen bepaalde volgorde, omdat ze twee dimensies hebben. Dit kun je geometrisch voorstellen door punten in het complexe vlak, en punten in een vlak kennen geen volgorde. Berekeningen met groter dan (>) en kleiner dan (<) zijn daarom niet mogelijk.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文