Maeckes logo

<    1      2      3    >


Complexe getallen vermenigvuldigen

Bij vermenigvuldiging van twee complexe getallen krijg je

 


Uitleg

Met de rekenregels kun je het product berekenen als

en omdat i2 = – 1 krijg je

 


中文