Maeckes logo

<    1    >


Boltzmannconstante

De constante van Boltzmann geeft het verband tussen energie en temperatuur aan. De exacte waarde is

 


Uitleg

Deze natuurkundige constante staat centraal in de thermodynamica.

 


Extra informatie

De constante werd geïntroduceerd door de Duitse fysicus Max Planck en vernoemd naar de Oostenrijkse fysicus Ludwig Boltzmann.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文