Maeckes logo

<    1      2    >


Constante van Copeland-Erdős

De constante van Copeland-Erdős ontstaat door alle priemgetallen achter elkaar te schrijven

C10 = 0, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 ...

 


Uitleg

Er is bewezen dat dit een normaal getal is. Een normaal getal is een reëel getal met oneindig veel decimalen waarvoor geldt dat elke cijferreeks bij benadering even vaak voorkomt als alle andere cijferreeksen van dezelfde lengte.

 


Deutsch   English   Español   Français