Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    >


Definitie van de cosinus

De cosinus is per definitie de eerste coördinaat op de eenheidscirkel.

 


Uitleg

Neem een punt P (x, y) op de eenheidscirkel. Dan is per definitie de cosinus van θ de eerste coördinaat van het punt P en de sinus van θ is de tweede coördinaat.

Zo kunnen stompe hoeken ook een sinus of cosinus hebben. De naam cosinus komt van complementaire sinus. Er zijn maar twee functies f (x) en (x) die voldoen aan de voorwaarden

en dat zijn de sinus en de cosinus, want

 


Voorbeeld 1

Je kunt in de tekening zien dat cos (0) = cos (2π) = 1 en cos (90°) = cos (½π) = 0 en cos (180°) = cos (π) = −1.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文