Maeckes logo

<    1    >


Cronbachs alfa

Cronbach's alfa α is een maat voor de interne consistentie van een schaal.

 


Uitleg

Cronbach's alfa wordt voornamelijk gebruikt in de psychometrie bij de opzet van tests en evaluaties. Alfa kan waarden tussen min oneindig en 1 aannemen (alleen positieve waarden zijn zinvol).

 


Extra informatie

Cronbachs alfa is ontwikkeld door de Amerikaan Lee Cronbach, die hem in 1951 voor het eerst gebruikte.

 


Deutsch   English   Español   Français