Maeckes logo

<    1    >


Decimale breuk

Een decimale breuk is een breuk met als noemer een macht van tien. Meestal schrijf je dan geen breuk maar een rij cijfers.

 


Uitleg

In 1585 beschreef de Vlaamse wiskundige Simon Stevin in zijn boek De Thiende het rekenen met decimale breuken. Achter elk cijfer kwam in een cirkel de (negatieve) macht van 10 te staan die op dat cijfer van toepassing was. Het getal 18,4615 schreef men daarmee als

 


Extra informatie

De Duitse astronoom Pitiscus (1561 - 1613) is vermoedelijk de uitvinder van de decimale komma.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文