Maeckes logo

<    1      2      3    >


Zeef van Sierpiński

Met verschillende kleuren voor de even en oneven nummers in de driehoek van Pascal kun je de driehoek van Sierpiński tonen.

 


Uitleg
Fase 5

 


Extra informatie

De Poolse wiskundige Wacław Sierpiński werkte aan voorlopers van fractals.

 


Deutsch   English   Español   Français