Maeckes logo

<    1    >


Een en ander

Het getal 1 heeft in de wiskunde een bijzondere betekenis. Als je er mee rekent moet je goed opletten.

 


Voorbeeld 1

Men noemt het getal 1 ook wel de factor 1, waardoor een product niet beïnvloed wordt. Zo begrijp je zonder meer dat je uit de berekening

of anders geschreven

niet mag concluderen dat 2 gelijk is aan 3.

 


Voorbeeld 2

Een macht betekent eigenlijk "Vermenigvuldig de factor 1 zo vaak met het grondtal als de exponent aangeeft", dus

a3 = 1·a·a·a
a2 = 1·a·a
a1 = 1·a
a0 = 1

De nulde macht geeft aan dat het getal 1 nulmaal met het grondtal vermenigvuldigd wordt zodat als resultaat 1 over blijft. Deze schrijfwijze levert overigens ook 00 ≝ 1 en dat is mooi.

 


Voorbeeld 3

Er zijn meer van dit soort bijzondere gevallen, waarbij je niet direct kunt vaststellen of het nu wel of niet mag. Neem de berekening

Is het antwoord a = 7 correct, of moeten we zeggen 'kan niet'. De wortel uit een negatief getal is immers ongeldig. Maar hoe zit het dan met

 


Deutsch   English   Español   Français   中文