Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Eigenschappen van logaritmen

  1 loga (1) = 0
Want, als  loga (1) = x   ⇒   ax = 1   ⇒   x = 0.
 
  2. loga (a) = 1
Want, als  loga (a) = x   ⇒   ax = a   ⇒   x = 1.
 
  3. Domein van een logaritme is (0, ∞)
Vanzelfsprekend hebben negatieve getallen geen logaritme, want als je wilt uitrekenen loga (–2), ontstaat een ongereimdheid: log(–2) = xax = –2. Indien a > 0 is, moet ax wel positief zijn voor elke waarde van x en ax = –2 kan dus niet.

  4. log(x · y) = loga x + loga y
Stel loga x = m en loga= n, dan krijg je am = x en an = y. Daarom geldt

        

  5. log(x / y) = loga x – loga y
Stel logam en loga= n, dan krijg je am = x en an = y. Daarom geldt

        


  6. loga (xn) = n logax
Natuurlijk geldt

        loga (xn) = loga (x · x · ··· x) = loga x + loga x + ··· + loga x = n loga x

  7. Grondtal veranderen

        

Neem aN = x   ⇒    N = loga x. De berekening voor het grondtal b is

        

 


Deutsch   English   Español   Français