Maeckes logo

<    1      2      3    >


特征向量

线性变换(算子)的特征向量是指除零向量外,只在变换时改变大小的向量。

Een eigenvector van een lineaire transformatie (operator) is een vector, anders dan de nulvector, die door de transformatie slechts van grootte veranderd wordt.

 


解释

在自然科学应用中,与特征值相关的特征向量也被称为当前状态,因为它代表了所描述系统的一种特殊状态。

 


其他信息

特征量使用前缀 "特征-"可以追溯到 1904 年大卫-希尔伯特发表的一篇文章。

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands