Maeckes logo

<    1      2      3    >


Eigenvector

Een eigenvector van een lineaire transformatie (operator) is een vector, anders dan de nulvector, die door de transformatie slechts van grootte veranderd wordt.

 


Uitleg

In toepassingen in de natuurwetenschappen heet de eigenvector, die bij een eigenwaarde hoort, ook wel eigentoestand daar het een bijzondere toestand van het beschreven systeem betreft.

 


Extra informatie

Het gebruik van het voorvoegsel "eigen-" voor karakteristieke hoeveelheden is terug te voeren op een publicatie uit 1904 van David Hilbert.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文