Maeckes logo

<    1    >


Eigenwaarde

De eigenwaarde is de factor waarmee een eigenvector van een lineaire transformatie vermenigvuldigd wordt.

 


Uitleg

Een eigenvector van een lineaire transformatie (operator) is een vector, anders dan de nulvector, die door de transformatie slechts van grootte veranderd wordt. Het beeld van een eigenvector onder de transformatie is een veelvoud van de vector zelf.

In toepassingen in de natuurwetenschappen heet de eigenvector, die bij een eigenwaarde hoort, ook wel eigentoestand daar het een bijzondere toestand van het beschreven systeem betreft.

 


Extra informatie

 


Deutsch   English   Español   Français   中文