Maeckes logo

<    1    >


Einstein-vergelijkingen

De Einstein-vergelijkingen (EFE) geven een wiskundige beschrijving van de algemene relativiteitstheorie.

 


Uitleg

De Einstein-vergelijkingen kunnen worden geschreven als

daarin is

    Rµν Ricci-tensor
    R Scalaire kromming
    gµν Metrische tensor
    Λ Kosmologische constante
    G Gravitatieconstante
    c Lichtsnelheid
    Tµν Energie-impulstensor

 


Extra informatie

De Duitse natuurkundige Albert Einstein publiceerde de vergelijkingen in 1915.

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands