Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Elektron

Elektronen zijn elektrisch negatief geladen elementaire deeltjes met spin ½.

 


Uitleg

Het elektron is het lichtste lepton van de eerste generatie. Het corresponderende antideeltje is het positron. Elektronen en positronen zijn fermionen.

F E R M I O N E N
L e p t o n e n
E l e k t r o n e n
e
elektron
e+
positron

In een atoom bewegen elektronen. De atoomkern bestaat uit protonen en neutronen.

 


Extra informatie

Het elektron werd in 1897 ontdekt door de Britse natuurkundige J. J. Thomson.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文