Maeckes logo

<    1    >


Ellips

Een ellips is het pad van een punt dat altijd zo moet worden afgelegd, dat de som van de afstanden van twee gegeven punten (genoemd de foci) altijd hetzelfde is.

 


Uitleg

De vergelijking van de ellips is

 


Deutsch   English   Español   Français   中文