Maeckes logo

<    1      2      3    >


Factor

Bij het vermenigvuldigen van twee factoren ontstaat een product

Product = Factor · Factor

 


Uitleg

De factoren kunnen getallen zijn, maar ook letters. In de vermenigvuldiging p = a × b wordt het getal a ook wel de vermenigvuldiger en het getal b het vermenigvuldigtal genoemd.

 


Voorbeeld 1

Een kwadratische functie kun je in factoren ontbinden om de nulpunten te vinden

x2 + 2x – 15 = (x – 3)(x + 5)

 


Voorbeeld 2

Bij een dalende faculteit worden de factoren telkens met 1 verminderd

 


Deutsch   English   Español   Français   中文