Maeckes logo

<    1    >


Fermi-Dirac statistiek

De Fermi-Dirac statistiek is een methode uit de quantumfysica dat het te verwachten aantal fermionen beschrijft dat een bepaalde energie heeft.

 


Uitleg

De F-D statistiek is van toepassing op identieke deeltjes met een halftallige spin in een quantumsysteem met thermodynamisch evenwicht. Bovendien wordt verondersteld dat deze deeltjes een verwaarloosbare onderlinge interactie hebben. Het aantal deeltjes n in de toestand i kun je dan berekenen met

daarin is

    gi Aantal toestanden
    εi Energie van de toestand
    µ Chemische potentiaal
    kB Boltzmannconstante
    T Temperatuur

Het uitsluitingsprincipe van Pauli stelt dat twee of meer identieke fermionen niet tegelijkertijd dezelfde quantumtoestand binnen een systeem kunnen innemen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de elektronen die zorgen voor elektrische geleiding in metalen en halfgeleiders.

 


Extra informatie

Het is vernoemd naar Enrico Fermi en Paul Dirac, die elk in 1926 onafhankelijk van elkaar de methode ontdekten.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文