Maeckes logo

<    1    >


Fermi-energie

De Fermi-energie EF is de energie van het hoogst gevulde energieniveau in de grondtoestand van het vrije-elektronen-Fermi-gas.

 


Uitleg

Voor niet-interactieve identieke spinfermionen in een driedimensionaal (niet-relativistisch) systeem wordt de Fermi-energie gegeven door

daarin is

    ℏ Gereduceerde constante van Planck
    m0 Rustmassa
    N Aantal deeltjes
    V Volume van het systeem

De Fermi-energie is alleen gedefinieerd op het absolute nulpunt.

 


Extra informatie

De naam Fermi-energie is een eerbetoon aan de Italiaanse natuurkundige Enrico Fermi.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文