Maeckes logo

<    1    >


Fonon

Een fonon is een quasideeltje, dat het quantum van energie beschrijft in trillingen die voorkomen in periodieke rangschikkingen van atomen of moleculen.

 


Uitleg

Fononen vormen een elastische golf die een aangeslagen toestand in een vaste of vloeibare stof aanduidt. Fononen zijn bosonen met een spin van 0, ±1, ±2, ... enz.

 


Massa

Fononen zijn massaloze deeltjes, maar hebben wel een impuls en een frequentie. Een fonon heeft de eigenschappen van een golf, maar heeft ook de eigenschappen van een deeltje. Het heeft een transversale of longitudinale golfbeweging.

 


Extra informatie

Het concept van het fonon is ontwikkeld door de Russische natuurkundige Igor Tamm in 1930. De naam "fonon" wordt toegeschreven aan Yakov Frenkel.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文