Maeckes logo

<    1      2    >


Formules van Viète

Met de formules van Viète kunnen de coëfficiënten van een kwadratische functie uitgedrukt worden in de som en het product van de nulpunten ervan, door

     en     

 


Uitleg

De algemene vorm van een tweedegraadsfunctie is

Dit kun je ook schrijven als

want er geldt dat a ≠ 0, anders was het immers geen tweedegraadsfunctie. Als je deze functie gaat ontbinden in factoren krijg je

Uitrekenen geeft dan

zodat

     en     

 


Extra informatie

De formules werden ontwikkeld door de Franse wiskundige François Viète.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文