Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    >


1 (één)

Het getal 1 kun je met een 2×2 eenheidsmatrix voorstellen door

 


Uitleg

Een complex getal z = a + bi kan beschreven worden met de 2×2 matrix

en omdat elk reëel getal ook een complex getal is krijg je

De getallen 1 en −1 kun je voorstellen door

 


Deutsch   English   Español   Français