Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    >


1 (één)

Het getal 1 vinden we zo vanzelfsprekend dat we het meestal weglaten.

 


Uitleg

Bij de opsomming van

spreek je van a, twee a, drie a, maar je begint niet met één a. Je mag wel 1a schrijven, en zelfs a1 is mogelijk. Bij machtsverheffen heb je

daar spreek je van a, of a kwadraat, of a tot de derde. En niet van a tot de eerste, a tot de tweede. Je mag wel a1 schrijven, en ook 1a1, maar dat doet niemand. Je kunt zelfs

schrijven, en soms is dat best makkelijk. Met een index, zoals in a1 het geval, zou zelfs

kunnen voorkomen. Om de opgave

op te lossen moet je eerst de tellers met elkaar vermenigvuldigen en daarna de noemers. Dus verzin je bij de 6 een noemer, en dan neem je natuurlijk 1 want

Bij breuken mag je de teller en noemer door hetzelfde getal delen. Je ziet het hier

  en het is dus niet  

Er blijft 1 in de teller staan, en die moet je dit keer wel degelijk schrijven. Noem dat daarom nooit wegstrepen, je deelt immers. Neem nu nog eens de vergelijking

Die is correct, maar je mag hieruit niet concluderen dat 2 gelijk is aan 3. Voor ieder getal a ≠ 0 geldt a0 = 1. Dat werkt natuurlijk ook voor het getal 1, dus

en zelfs

Dat ziet er toch wel wat vreemd uit. Dit kunnen we snel controleren, en vinden

Pas wel goed op, want

 


Voorbeeld 1

Een berekening met het getal π geeft

π + π = 2π

 


Voorbeeld 2

Je kunt ook met het getal e rekenen

e + e = 5,4365...

 


Voorbeeld 3

Je kunt √2 schrijven als 1√2 en zo is

√2 + √2 = 1√2 + 1√2 = 2√2

 


Deutsch   English   Español   Français   中文