Maeckes logo

<    1    >


8 (acht)

Het getal 8 heeft een aantal interessante bijzonderheden.

 


Byte

Een byte is een groep van 8 bits. Computers werken intern met een binair getallensysteem. Informatie wordt opgeslagen in bits. Die kunnen de waarde 0 of I hebben (aan of uit - hoe je dat ook noemen wilt).

 


Octonion

Getallen met acht dimensies heten octonionen.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文