Maeckes logo

<    1      2      3    >


Getal pi (π)

Het getal π = 3,1415… geeft de verhouding aan tussen de omtrek van een cirkel en de doorsnede

   π =     omtrek 
 doorsnede 

 


Uitleg

Er zijn al een triljoen cijfers achter de komma uitgerekend, en er ontstaat nooit een patroon dat zich herhaalt. Wiskundigen hebben aangetoond dat dit ook niet gebeurt, en noemen het een transcendent getal.

Dit is een belangrijk getal, en speelt een rol in veel berekeningen die met cirkels, golven, en bewegingen te maken hebben.

 


Voorbeeld 1

Een berekening met het getal π geeft

π + π = 2π

 


Extra informatie

In 1882 bewees de Duitse wiskundige Ferdinand Lindemann dat pi een transcendent getal is.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文