Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8    >


Getallenlijn

De getallenlijn is een geometrische weergave van de reële getallen.

 


Uitleg

Met de getallenlijn kun je de samenhang tussen getallen zichtbaar maken. Voor positieve gehele getallen en negatieve getallen krijg je

Breuken zijn rationale getallen, en die liggen op deze lijn tussen de gehele getallen

De wortels √0 = 0, √1 = 1, √4 = 2, √9 = 3 etc. liggen natuurlijk op deze lijn

De irrationale getallen √2, √3 etc. hebben ook hun plaats

Het getal e is 2,7182… en het getal π is 3,1415… , en die liggen gewoon op deze lijn

Oneindig klein x→0) heeft geen bepaalde waarde en ligt daarom niet op de getallenlijn. Er bestaat immers geen 'kleinste getal'. Evenmin zul je daar plus-oneindig (+∞) en min-oneindig (−∞) aantreffen, want het zijn geen getallen.

 


Extra informatie

De Engelse wiskundige John Wallis wordt gezien als de uitvinder van de getallenlijn.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文