Maeckes logo

<    1      2    >


Grondtal

Een grondtal wordt gebruikt in machtsfuncties, exponentiële functies, logaritmische functies en in getalstelsels.

 


Machtsfuncties

In een machtsfunctie verhef je het variabele grondtal x tot de vaste exponent n

f (x) = xn

 


Exponentiële functies

In een exponentiëele functie verhef je het vaste grondtal a tot de variabele exponent x

f (x) = ax

 


Logaritmische functies

In een logaritme heb je een vast grondtal a en een variabele x

f (x) = loga x

Zo is bij de natuurlijke logaritme het grondtal e, wat je aangeeft met ln x of loge x.

 


Getalstelsels

In een positioneel talstelsel is het grondtal het aantal verschillende cijfers voor een positie. Zo is bij decimale getallen het grondtal 10.

 


Deutsch   English   Español   Français