Maeckes logo

<    1    >


Hadamard matrix

In een Hadamard matrix staan alleen de getallen +1 of 1.

 


Uitleg

Uitgaande van een vierkant verwijder je steeds een vierde deel.

Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4       Phase 5

 


Extra informatie

De Franse wiskundige Jacques Hadamard (1865 - 1963) werkte aan getaltheorie en fractals.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文