Maeckes logo

<    1    >


Inertiaalstelsel

Een inertiaalstelsel is een coördinatenstelsel waarin voorwerpen, waar geen kracht op werkt, stilstaan of een eenparig rechtlijnige beweging maken.

 


Uitleg

 

 


Deutsch   English   Español   Français   中文