Maeckes logo

<    1    >


Lepton

Leptonen zijn elementaire deeltjes met spin ½.

 


Uitleg

Een lepton voelt de sterke wisselwerking niet.

F E R M I O N E N
L e p t o n e n
Elektronen Muonen Taus
Eerste generatie Tweede generatie Derde generatie
e
elektron
e+
positron
µ
muon
µ+
antimuon
τ
tau
τ+
antitau
νe
elektron
neutrino
ν̅e
elektron
antineutrino
νµ
muon
neutrino
ν̅µ
muon
antineutrino
ντ
tau
neutrino
ν̅τ
tau
antineutrino

 


Deutsch   English   Español   Français   中文