Maeckes logo

<    1      2    >


Lichtsnelheid

In vacuüm is de lichtsnelheid c voor alle golflengten gelijk.

 


Uitleg

Er is een maximale snelheid die niet overschreden kan worden. Dat is de lichtsnelheid, en deze bedraagt ongeveer 300.000 km/sec. Je geeft het aan met de letter c (Latijn: celeritas). Daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Twee lichtstralen die op elkaar afkomen botsen niet met de dubbele lichtsnelheid. Dit is beschreven in de speciale relativiteitstheorie.

In een medium, zoals lucht, is de snelheid lager.

Negatieve snelheden bestaan niet.

 


Deutsch   English   Español   Français