Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Lineaire vergelijking

In de analytische meetkunde kan een lineaire vergelijking altijd uitgedrukt worden als een eerstegraadsvergelijking met twee onbekenden

ax + by + c = 0

en vormt een rechte lijn.

 


Uitleg

Op school leer je dat de vergelijking van een rechte lijn geschreven wordt als

y = ax + b

of als

y = mx + n

maar dat is natuurlijk allemaal hetzelfde. Je kunt de lineaire vergelijking immers ook schrijven als

by = −ax − c 

waaruit volgt

In de wiskunde gebruik je de schrijfwijze die op dat moment het beste past. Het gaat er niet om wat mooi is of wat je meestal doet, maar om wat duidelijk is.

 


Deutsch   English   Español   Français