Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Logaritme

Een logaritme is de exponent van een exponentiële functie

x = 10log x

 


Uitleg

We gaan uit van de exponentiële functie

x = 10n

en willen n uitrekenen. Daartoe moeten we een antwoord geven op de vraag: Tot welke macht moet ik het grondtal 10 verheffen, om x te krijgen? Het antwoord is

tot de macht   log x

De schrijfwijze schrikt in het begin iedereen af. Laten we daar maar snel overheen stappen, en gewoon onthouden dat een logaritme de inverse van een exponentiële functie is, want

10n = x  heeft als inverse n = log x

 


Voorbeelden

10x = 1000     ⇒     x = log (1000) = 3

10x = 1           ⇒     x = log (1) = 0

10x = 0,1         ⇒     x = log (0,1) = −1

10x = 78         ⇒     x = log (78) = 1,892

 


Deutsch   English   Español   Français