Maeckes logo

<    1    >


Machtreeks

Een machtreeks (in één variabele) is een oneindige som van de vorm

daarin is het (complexe) getal an de coëfficiënt van de n-de term.

 


Uitleg

Als de reeks slechts convergeert in een omgeving van het punt c zal men de machtreeks vaak schrijven (met andere coëfficiënten) in de vorm

Om die reden spreekt men soms van de machtreeks als zijnde gecentreerd rondom c.

 


Voorbeeld 1

De functie f (x) = x2 + 2x + 3 kun je schrijven als een machtreeks rondom c = 0 als

en rondom c = 1 als

 


Deutsch   English   Español   Français   中文