Maeckes logo

<    1      2      3    >


Machtsfunctie

De machtsfunctie luidt

a gh

waarin zowel g als h beiden een functie van x kunnen zijn.

 


Uitleg

Je kunt dit daarom ook schrijven als

f (x) = a g (x)h (x)

 


Voorbeeld 1

In een machtsfunctie met een negatief getal als basis, moet dit getal tussen haakjes gezet worden. In de berekening

(−2)4 = 16

geven de haakjes aan dat je met machten van het negatieve getal −2 werkt. Bij oneven machten krijg je

(−2)3 = −8 = −23

In de berekening

−24 = − (+2)4 = −16

werk je met machten van het positieve getal +2.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文