Maeckes logo

<    1      2    >


E = mc2

De equivalentie tussen massa en energie wordt bepaald door de uitdrukking

 


Uitleg

De beroemde formule schrijf je in zijn eenvoudigste vorm als

daarin is

    m Massa
    c Lichtsnelheid

 


Extra informatie

De Duitse natuurkundige Albert Einstein beschreef deze equivalentie in de speciale relativiteitstheorie in 1905.

 


Deutsch  English   Español   Français   中文