Maeckes logo

<    1    >


Meson

Mesonen zijn instabiele subatomaire deeltjes die bestaan uit een quark en een antiquark.

 


Uitleg

Omdat mesonen uit quarks bestaan zijn het hadronen. Mesonen hebben een heeltallige spin en zijn dus bosonen. Zij zijn gevoelig voor de sterke kracht.

B O S O N E N
H A D R O N E N
M e s o n e n
π+
Pion
π
Pion
π0
Pion
K
positief
Kaon
K
negatief
Kaon
KL
K-lang

KS
K-kort

η
èta
···

 


Deutsch   English   Español   Français   中文