Maeckes logo

<    1    >


Middelloodlijn

Een middelloodlijn staat loodrecht op het midden van een zijde van een driehoek.

 


Uitleg

Elk punt op een middelloodlijn ligt daarom even ver van de hoekpunten. Het snijpunt van de middelloodlijnen ligt precies even ver van alle hoekpunten en is daarom het middelpunt van de omgeschreven cirkel.

      Middelpunt van de omgeschreven cirkel

 


Deutsch   English   Español   Français   中文