Maeckes logo

<    1    >


Muon

Een muon is een instabiel elektrisch negatief geladen elementair deeltje met spin ½.

 


Uitleg

Het muon is een lepton van de tweede generatie en is ongeveer 207 keer zo zwaar als een elektron. Het corresponderende antideeltje is het antimuon. Muonen en antimuonen zijn fermionen.

F E R M I O N E N
L e p t o n e n
M u o n e n
Tweede generatie
µ
muon
µ+
antimuon

 


Deutsch   English   Español   Français   中文