Maeckes logo

<    1    >


Navier-Stokes-vergelijkingen

De Navier-Stokes-vergelijkingen zijn partiële differentiaalvergelijkingen die de stroming van fluïda beschrijven.

 


Uitleg

Een algemene vorm van een Navier-Stokes-vergelijking is

waarin

    ∇⋅ Divergentie
    v Vectoriële snelheid van het fluïdum
    p Druk
    η Dynamische viscositeit
    λ Coëfficiënt van de volume viscositeit
    ρ Massa dichtheid
    f Kracht per volume

 


Deutsch   English   Español   Français