Maeckes logo

<    1    >


Neutrino

Alle neutrinos zijn elektrisch ongeladen elementaire deeltjes met spin ½.

 


Uitleg

Neutrinos zijn leptonen en daarom fermionen.

N e u t r i n o s
νe
e neutrino
νµ
µ neutrino
ντ
τ neutrino
ν̅e
elektron
antineutrino
ν̅µ
muon
antineutrino
ν̅τ
tau
antineutrino

Omdat antineutrino's en neutrino's neutrale deeltjes zijn, is het mogelijk dat zij het dezelfde deeltje zijn. Deeltjes die deze eigenschap hebben staan bekend als Majorana deeltjes.

 


Extra informatie

Het neutrino werd in 1932 door de oostenrijkse natuurkundige Wolfgang Pauli gepostuleerd als elementair deeltje dat bij de overgang van een neutron naar een proton en een elektron ontstaat.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文