Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6    >


Phasor notatie

In phasor notatie kun je een complex getal z = a + bi schrijven als

 


Uitleg

Met de formule van Euler kun je een complex getal schrijven als

In het Argand diagram geeft de stippellijn de modulus |z| van z aan. Het is een positief reëel getal.

De Griekse letter θ (theta) is een reëel getal dat de hoek met de reële x-as aangeeft. Omdat x = |z| cos θ en y = |z| sin θ, geldt voor de tangens

Hiervan kun je de inverse tangens nemen die dan geschreven wordt als

Dit heet het argument. Het wordt ook wel de phase of de amplitude genoemd. Het argument van z in het interval [0, 2π) heet de hoofdwaarde. Als hoofdwaarde wordt ook wel het interval (–π , π] gekozen.

Een complex getal z kun je met arg (z) en modulus |z| schrijven als

 


Deutsch   Español