Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


0 en 1

Je zou verwachten dat de 10 cijfers allen op eenzelfde manier behandeld kunnen worden. Maar dat is niet zo.

 


Uitleg

De getallen 0 en 1 hebben een bijzondere betekenis, en als je er mee rekent moet je altijd goed opletten. Dat heb je op de basisschool al geleerd. De tafel van 0 werd overgeslagen, want alles wat je met 0 vermenigvuldigt wordt immers 0. Het verdwijnt. Ook de tafel van 1 was makkelijk, want alles wat je met 1 vermenigvuldigt blijft onveranderd. Maar dat is nu juist het bijzondere.

Een computer werkt intern uitsluitend met enen en nullen, dus binair. Het gaat steeds om tegenstellingen, zoals: aan en uit, zwart en wit, licht en donker, iets of niets, één of géén, etc.

Het zijn werkelijk twee heel belangrijke getallen. Hou daarom altijd het beeld voor ogen

     en     

 


Deutsch   English   Español   Français   中文